För hundra år sedan startade björkarnas lövsprickning strax efter valborg i sydligaste Sverige. I år har den redan kommit i gång på många platser i Götaland och Svealand. 

Under valborgshelgen genomfördes Vårkollen för tredje året i rad. Svenska Botaniska Föreningen har tillsammans med forskare från SLU initierat medborgarforskningsprojektet som ska ge data kring hur klimatförändringarna påverkar vårens ankomst. – Även om vi har forskningsresultat som visar att lövsprickningen tidigarelagts ett par veckor vet vi att olika arter kommer att påverkas på olika sätt av klimatförändringen. Därför vill vi på olika sätt dokumentera hur naturens kalender påverkas, säger Kjell Bolmgren (SLU), samordnare för Svenska fenologinätverket i ett pressmeddelande.

För hundra år sedan granskades vårtecknen på ett liknande sätt, vilket gör att forskare nu kan jämföra resultaten. I förra sekelskiftet startade björkarnas lövsprickning precis efter Valborg i södra Skåne, något som redan nu är på gång i Götaland och Svealand. Dessutom har det kommit rapporter om hägg som blommar, vilket kan innebära att cykeln startar två veckor tidigare än för hundra år sedan. Köldknäppen som kom under april har däremot gjort att vitsippor, sälg, tussilago och blåsippor ligger på liknande nivå som förra sekelskiftet. – Tack vare denna samverkan mellan frivilliga och forskare kan vi följa årstidernas skiftningar i hela landet året runt, och de som vill haka på även efter Vårkollen är välkomna till hemsidan www.naturenskalender.se, säger Kjell Bolmgren.