Naturvårdsverket har kommit ut med en praktiskt inriktad guide där du steg-för-steg ska kunna värdera ekosystemtjänster. Tanken är att offentlig och privat sektor, politiker, organisationer och individer ska kunna använda guiden för att fatta mer hållbara beslut.

Ekosystemtjänster är, precis som det låter, tjänsterna som ekosystemen ger människan. Det gäller vanliga produkter som spannmål, dricksvatten och trävirke, men också ofta osynliga tjänster som att rena vatten, reglera klimat och pollinera växter.

En viktig del för att upprätthålla våra ekosystemtjänster är djuren som ofta står för dem. Ett exempel på det är bina som pollinerar vår mat. Biodiversiteten är under stor press från mänskliga aktiviteter, och forskningscentret Stockholm Resilience Centre har i sin "Planetary Boundaries" slagit fast att biodiversitetsförlusten är långt förbi en säker nivå.

"Ekosystemtjänster är nödvändiga för människans välbefinnande och välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna", skriver Naturvårdsverket i introduktionen för den nya guiden. I sex steg hjälper guiden dig att ekonomiskt värdera ekosystemtjänsterna runt omkring dig.