Europeiska forskare har kommit fram till att ekologiska produktionsmetoder ger hälsofördelar. Experterna betonar att exponeringen av kemiska bekämpningsmedel är alltför omfattande och behöver kontrolleras bättre.

Forskare har dragit slutsatsen att ekologisk matproduktion är mer hälsosam än konventionell, främst på grund av mindre användning av bekämpningsmedel och antibiotika. Nu rekommenderas EU-parlamentet att prioritera vissa ekologiska produktionsmetoder även inom det konventionella lantbruket.

Bland annat kan ofödda barn gynnas av mindre exponering av bekämpningsmedel under graviditeten, enligt professor Phillippe Grandjean från Syddansk Universitet, medförfattare i studien.

– Exponeringen för vissa kemiska bekämpningsmedel tycks vara högre i Europa än i USA, där tre större forskningsstudier har dokumenterat att barns hjärnfunktioner blivit nedsatta om modern under graviditeten utsatts för förhöjda halter av kemiska bekämpningsmedel, säger Phillippe Grandjean.

Han tillägger:

– Vi bör inte riskera våra barns hjärnfunktioner på grund av några kortsiktiga fördelar i livsmedelsproduktionen.

Konventionell matproduktion innebär också större risk för antibiotikaresistens, ett allvarligt och långsiktigt hot mot folkhälsan. Den ekologiska produktionen har ett större fokus på djurhälsa och är mer restriktiv i sin användning av antibiotika, vilket minskar risken för att bakterier utvecklar resistens.

– Djur i ekologisk djurhållning utvecklar i mindre omfattning än på konventionella gårdar vissa sjukdomar som förknippas med intensiva produktionsformer. Som en konsekvens av detta behövs mindre mängd antibiotika för att behandla kliniska sjukdomar i ekologisk djurhållning, där även förebyggande användning är starkt begränsad. Det minskar risken för resistensutveckling hos bakterier. Ett exempel är att även om det finns avsevärda skillnader i antibiotikaanvändning mellan olika djurarter och olika länder så har det konstaterats att antibiotikaresistens är mindre vanlig hos ekologiska grisar jämfört med konventionella i Frankrike, Italien, Danmark och Sverige, säger Universitetslektor Stefan Gunnarsson vid SLU i ett pressmeddelande.

Läs mer: Eko-grisar bär på färre resistenta bakterier

Forskargruppens arbete har resulterat i en rapport som lyfter flera möjligheter att stödja och utöka den ekologiska matproduktionen.

Läs mer här (www.europarl.europa.eu)