Etikett /Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens

Vad är antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistens är när en bakterie har blivit motståndskraftig mot en eller flera sorters antibiotika. Antibiotika i sin tur är samlingsnamnet för de läkemedel vi använder för att behandla infektionssjukdomar som orsakats av bakterier.
Allt sedan antibiotika utvecklades i mitten av 1900-talet har det varit ett ovärderligt botemedel för både människor och djur. Men årtionden av överutnyttjande av både människor och djur och okontrollerade utsläpp i naturen har gjort att flera bakterier successivt utvecklat ett skydd mot antibiotika. Vilket gör att medicinen kan bli verkningslös, och tidigare helt ofarliga sjukdomar blir livshotande. Det försvårar i synnerhet läget vid vården av för tidigt födda barn, efter större operationer och vid vissa typer av cancerbehandlingar.

Varje år insjuknar 400 000 européer efter att ha smittats av bakterier med antibiotikaresistens, av dessa dör uppskattningsvis 25 000 personer. Värst är det i Grekland, där två tredjedelar av alla som söker infektionsvård är bärare av multiresistenta bakterier.
Problemet tilltar också eftersom antibiotikaresistenta bakterier har lättare att överleva när det utsätts för antibiotika än andra bakterier.

I Sverige försöker vi att motverka antibiotikaresistens genom att:
•    Använda antibiotika ansvarsfullt på både människor och djur
•    Förebygga smittspridning och stoppa utbrott
•    Utveckla nya sorters antibiotika och behandlingsmetoder

Men problemet är globalt och därför är det viktigt att få till ett internationellt samarbete kring frågan.
Ett problem är till exempel att många andra länder använder antibiotika mer som ett produktionsmedel än som ett läkemedel, särskilt på djur.

Fyra vanliga antibiotikaresistenta bakterier

MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus)
Är den vanligaste orsaken till variga sårinfektioner. Infektion kan också leda till blodförgiftning och infektioner på hjärtklaffarna.

ESBL (extended spectrum betalactamase)
Är ett enzym som gör bakterier resistenta mot våra vanligaste antibiotikatyper. Tarmbakterier som kolibakterien kan orsaka urinvägsinfektion och senare blodförgiftning.
VRE (vancomycinresistenta enterokocker)
VRE är också en tarmbakterie som i förlängningen kan orsaka urinvägsinfektion och blodförgiftning.
Pneumokocker med nedsatt känslighet mot penicillin
Kan leda till lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. Hjärnhinneinflammation kan också orsakas av pneumokocker.

Bilden visar effekten av ett antibiotikum på bakterien Staphylococcus aureus. Till vänster syns resterna av en dödad bakterie. Bakterien till höger är än så länge oskadad och är i färd med att dela sig. Staphylococcus aureus har utvecklat ett antal varianter som är antibiotikaresistenta.

Bilden visar effekten av ett antibiotikum på bakterien Staphylococcus aureus. Till vänster syns resterna av en dödad bakterie. Bakterien till höger är än så länge oskadad och är i färd med att dela sig. Staphylococcus aureus har utvecklat ett antal varianter som är antibiotikaresistenta.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.

Vi håller dig uppdaterad!

Kunskapen, idéerna & de nya lösningarna för ett hållbart samhälle. Prenumerera på Extrakts nyhetsbrev.