Socialstyrelsen och Jordbruksverket har fått ett gemensamt uppdrag att upprätta en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Gruppens arbete ska pågå till och med 2017.

Syftet med den nationella samverkansgruppen är att vara en sammanhållen funktion på myndighetsnivå. Konkret handlar det om att säkerställa helheten i arbetet med antibiotikaresistens när det gäller den yttre miljön, djurhållningen, veterinärmedicin, livsmedel, humanmedicin och folkhälsa. Förhoppningen är att gruppen ska kunna identifiera synergieffekter och utforma förslag som leder till ett mer effektivt arbete inom området. – Jag hoppas att den nationella samverkansgruppen ska bli den plattform som behövs för att vi ska kunna angripa frågan om antibiotikaresistens ur ett bredare perspektiv. Idag är debatten i Sverige alltför inriktad på hur vi människor överutnyttjar antibiotika medan vi ofta glömmer veterinärsidan och konsekvenserna av antibiotika i miljön. Min förhoppning är att vi gemensamt ska koppla samman alla dessa områden, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Formas.