126 artiklar

Biologisk mångfald

78 artiklar

Hållbara städer

28 artiklar

Industri & Energi

149 artiklar

Kemikalier

371 artiklar

Klimat

20 artiklar

Landsbygd

184 artiklar

Livsstil & konsumtion

165 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

44 artiklar

Skog

5 artiklar

Social hållbarhet

55 artiklar

Transport

147 artiklar

Vatten

Mygga

Klimat

Klimatförändringar – det största hotet mot global hälsa

I USA är klimatmigrationen ett faktum och på forskningsmyndigheten NIEHS försöker forskarna dra lärdom av de allt vanligare väderkatastroferna.

jordbruksmark

Mat & jordbruk

Sverige fortsätter bebygga jordbruksmark

Jordbruksmarken i Sverige minskade med 1,5 procent mellan 2010 och 2015. Beräkningarna kommer från en ny SCB-rapport.

köpcentrum

Kemikalier

Förbjudna kemikalier i gratisartiklar

I en analys av gratis reklamartiklar från 47 företag hittade kemikalieinspektionen förbjudna kemikalier i nästan vart femte föremål.

Biltäck

Kemikalier

Begränsat kunskapsläge om mikroplasters skadlighet

Än så länge utgör platspartiklar i miljön inte någon stor risk för människa eller miljö, men kunskapsläget är begränsat och situationen kan förvärras om plastföroreningar fortsätter att öka i nuvarande takt, enligt en ny rapport.

Åreskutan

Klimat

Vad är receptet på perfekt snö?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvecklat ett nytt instrument som bedömer fuktighet och kornstorlek i snö, vilket kan bli användbart både inom skidindustrin och för att bedöma vinterväglag i trafiken.

Isabella Lövin

Klimat

”Vi ska inte lämna problemen till nästa generation”

Missade miljömål, andra partiers budget och en orolig omvärld. Sveriges nya klimat- och miljöminister lär inte sitta sysslolös. ”Det är ett stort arbete kvar”, säger hon i en intervju med Extrakt.

Snabba uppdateringar

Industri & Energi

Biogas av livsmedelsavfall lönar sig

Publicerad 22 februari 2019

Det finns stora samhällsvinster att göra om avfall från livsmedelsindustrin användes för biogasproduktion – istället för djurfoder, kompost och förbränning. Det visar forskning från Linköpings universitet, studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Energies.

Vatten

Missbildade abborrar upptäckta vid gruva

Publicerad 15 februari 2019

LKAB har påträffat missbildade abborrar i ett vattensystem som tar emot vatten från verksamheten. En till två procent av abborrarna hade missbildade underkäkar, gällock och ryggrader.

Vatten

Knubbsälen ökar – torskbestånden minskar

Publicerad 15 februari 2019

Trots minskat fiske är torskbeståndet i Kattegatt fortfarande mycket lågt. Samtidigt har antalet knubbsälar ökat de senaste årtiondena och befinner sig historiskt sett på mycket hög nivå. Forskare vid SLU ska nu ta reda på vilken betydelse knubbsälen har för torskens återhämtning.

Kemikalier

Odlare får använda förbjuden substans

Publicerad 14 februari 2019

Kemikalieinspektionen ger svenska odlare dispens att använda sockerbetsfrön behandlade med ett växtskyddsmedel som innehåller Imidakloprid, en förbjuden substans som kan skada humlor och bin, rapporterar Sveriges radio.

Biologisk mångfald

Skogen viktig för fjärilar

Publicerad 14 februari 2019

För fjärilar är det viktigare att ha nära till skog än till åkrar, visar studie från Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Enligt forskarna ger studien ny kunskap om hur landskapet kan utformas för att öka fjärilarnas chanser till överlevnad.

Noshörning

Biologisk mångfald

Tjuvskytte av noshörningar minskar

På fem år har tjuvjakten minskat med 36 procent, enligt Världsnaturfonden WWF.

Stockholm

Hållbara städer

Färre bilar krävs för att nå städernas miljömål

Miljömålet God bebyggd miljö är inte uppnått och kommer inte kunna nås till 2020. Det visar en rapport som Boverket har tagit fram.

Livsstil & konsumtion

Alternativ till antibiotika mot tbc på gång

Tuberkulos är världens mest spridda infektionssjukdom. Närmare två miljoner människor dör i sjukdomen varje år och antalet antibiotikaresistenta tuberkulosbakterier ökar.

Biologisk mångfald

Hotet mot insekter ökar snabbt

En ny internationell studie visar att 40 procent av världens insektsarter hotas av utrotning under de närmaste decennierna.

Biologisk mångfald

Allvarligt läge för Skånes miljömål

Av Skånes 15 miljömål uppnås bara ett. Flera av målen visar dessutom en negativ utveckling.

Klimat

Issmältning kommer ”orsaka kaos” till 2100

Forskare varnar att dagens globala politik kommer att leda till ökad is-smältning, vilket kan försvaga strömmarna och skapa störningar i havsströmmarna.

insjö

Vatten

Havets hotade arter kartläggs med ny metod

Enligt Artdatabankens rödlista är nära var femte art hotad. Men hur det ser ut för ryggradslösa djur i havet – där arternas habitat förändras snabbt – är i många fall oklart. Med en ny dna-metod ska forskare nu kartlägga de anonyma ryggradslösa djuren.