132 artiklar

Biologisk mångfald

79 artiklar

Hållbara städer

30 artiklar

Industri & Energi

151 artiklar

Kemikalier

380 artiklar

Klimat

21 artiklar

Landsbygd

187 artiklar

Livsstil & konsumtion

171 artiklar

Mat & jordbruk

38 artiklar

Övrigt

46 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

56 artiklar

Transport

148 artiklar

Vatten

Vattenkran

Social hållbarhet

”Kvinnor involveras inte i viktiga vattenfrågor”

När fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet satsar samhället på infrastruktur. Men bara infrastruktur räcker inte.

Klimat

Klimatdemonstrationer på över 2000 platser

Över 2000 event anordnades idag runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Mat & jordbruk

Storsatsning på innovationer krävs inom lantbruket

Lantbrukets roll måste omvärderas i samhällsdebatten. En storsatsning på innovationer krävs för att mätta världens ökande befolkning – och för att undvika krig.

Mat & jordbruk

Många vinster med att äta som förr

Kan äldre spannmålssorter klara klimatförändringarna bättre? Det ska undersökas i nytt projekt.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

Snabba uppdateringar

Kemikalier

Företag känner inte till regler om farliga kemikalier

Publicerad 14 mars 2019

Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor. Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

Livsstil & konsumtion

Luftföroreningar dödligare än tidigare trott

Publicerad 13 mars 2019

Antalet dödsfall som kan knytas till luftföroreningar är fler än man tidigare trott. Forskare bakom en studie i den vetenskapliga tidskriften European Heart Journal beräknar siffran till 8,8 miljoner dödsfall varje år. Det är fler dödsfall än vad tobaksrökningen orsakar, som Världshälsoorganisationen uppskattar orsakade 7,2 miljoner dödsfall 2015.

Klimat

Världen blir grönare

Publicerad 4 mars 2019

Enligt en sammanställning av satellitbilder för perioden 2000 till 2017 är det särskilt Kina och Indien som blivit grönare, rapporterar Sveriges Radio. Ett förändrat klimat och ökade utsläpp av koldioxid som gödslar växtligheten kan vara en av förklaringarna.

 

Industri & Energi

Biogas av livsmedelsavfall lönar sig

Publicerad 22 februari 2019

Det finns stora samhällsvinster att göra om avfall från livsmedelsindustrin användes för biogasproduktion – istället för djurfoder, kompost och förbränning. Det visar forskning från Linköpings universitet, studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Energies.

Vatten

Missbildade abborrar upptäckta vid gruva

Publicerad 15 februari 2019

LKAB har påträffat missbildade abborrar i ett vattensystem som tar emot vatten från verksamheten. En till två procent av abborrarna hade missbildade underkäkar, gällock och ryggrader.

Biologisk mångfald

Lyckosamt att återintroducera rovdjur

Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras.

Biologisk mångfald

Sökaktivitet kan användas för artbevarande

Hur människor använder Wikipedia och internet är starkt kopplat till årstider och naturens säsongsbundna händelser, visar en ny studie.

Biologisk mångfald

Konst ska förhindra växtblindhet

Utan växter inga människor lyder en enkel ekvation. Ändå får den gröna världen ofta nöja sig med att vara en kuliss till vår egen värld.

bostadshus

Hållbara städer

Unga bor hemma allt längre

Unga svenskar bor kvar i föräldrahemmet längre och allt färre unga äger sin egen bostad, enligt bostadsforskaren Anna Granath Hansson vid KTH.

Kylskåp

Livsstil & konsumtion

Konsumtion, kris och bostad – vad har kylskåpet för roll?

Större kylskåp och färre skafferier, genom åren har vårt sätt att förvara vår mat förändrats. Forskare ska nu undersöka varför olika förvaringsmetoder uppstått, förändrats och övergivits.

Hamburgare

Klimat

”Du kan inte försonas med miljön”

Enligt miljöpsykologer vid Högskolan i Gävle är det omöjligt att bedöma vilken miljöpåverkan våra enskilda handlingar får.

Solros

Kemikalier

Solrosor ska rena förorenad jord

I ett växthus utanför Kalmar ska solrosor planteras för att rena 300 ton förorenad jord.