134 artiklar

Biologisk mångfald

80 artiklar

Hållbara städer

32 artiklar

Industri & Energi

152 artiklar

Kemikalier

383 artiklar

Klimat

22 artiklar

Landsbygd

191 artiklar

Livsstil & konsumtion

173 artiklar

Mat & jordbruk

39 artiklar

Övrigt

48 artiklar

Skog

12 artiklar

Social hållbarhet

58 artiklar

Transport

150 artiklar

Vatten

Eurasian Lynx

Biologisk mångfald

Viltkamerorna följer rovdjurens liv i urbana miljöer

Viltkameror avslöjar hur rovdjuren rör sig – inte bara i vildmarken – utan också i närheten av människor och bebyggelse.

Lilla Nyby

Livsstil & konsumtion

Rosa påsar ger kläderna en ny chans

Som första återvinningscentral i landet introducerade Eskilstuna Energi & Miljö förra hösten en särskild återvinningspåse för textilier – den rosa påsen. Målet på sikt är att inget textilmaterial ska gå till spillo.

Klimat

Så har svenskarna klimatanpassat sina transporter

Var fjärde svensk uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan, en ökning med 6 procentenheter sedan förra året.

Klimat

”Det räcker inte på långa vägar”

Utsläppsminskningen har bromsat in. Ytterligare åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen, skriver Klimatpolitiska rådet i en ny rapport.

Biologisk mångfald

Minimal tillväxt om miljö och hälsa räknats in

90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald utgörs av industrier som utvinner och bearbetar naturresurser. Dessutom släpper dessa industrier ut ungefär hälften av växthusgaserna, enligt ny rapport.

Kemikalier

PFAS kostar samhället miljardbelopp

I Europa orsakar användningen av högfluorerade ämnen mellan 52 och 84 miljarder euro i hälsoekonomiska kostnader årligen. Det visar en beräkning av Nordiska ministerrådet.

Snabba uppdateringar

Livsstil & konsumtion

”Allt fler oroas över den globala uppvärmningen”

Publicerad 22 mars 2019

Var fjärde svensk (23 procent) uppger att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan det senaste året. 40 procent menar att de har dragit ner på köttätandet, enligt WWF:s Klimatbarometer 2019. ”Allt fler oroas över den globala uppvärmningen”, säger WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén.

Elbil bättre för miljön

Publicerad 21 mars 2019

En liten elbil sparar totalt 60 – 70 procent av växthusgasutsläppen under sin livstid jämfört med en motsvarande fossildriven bil i Sverige. Det visade sig när Power
Circle, BIL Sweden, Motorbranschens riksförbund och IVL Svenska Miljöinstitutet sammanställde resultat från nya forskningsstudier.

Övrigt

Utlovad klimatsatsning i EU:s forskningsbudget

Publicerad 20 mars 2019

En dryg tredjedel av de pengar som EU ska satsa på forskning och innovation under det närmaste decenniet kommer att öronmärkas för forskning om klimat- och miljöproblem, skriver TT.

Vatten

Stort svenskt vattenavtryck i andra länder

Publicerad 19 mars 2019

I Sverige använder vi ungefär 140 liter vatten om dagen per person, men om vattnet som går åt till produktion av mat, kläder och varor, räknas in stiger den siffran till ungefär 3 900 liter. WaterAid släpper inför Världsvattendagen rapporten ”Beneath the Surface” som belyser hur produktion och konsumtion påverkar människors tillgång till rent vatten.

Kemikalier

Företag känner inte till regler om farliga kemikalier

Publicerad 14 mars 2019

Många företag känner inte till att konsumenter har rätt att få information om vissa farliga ämnen i varor. Det visar en ny tillsynsrapport från Kemikalieinspektionen.

Klimat

Klimatdemonstrationer på över 2000 platser

Över 2000 event anordnades idag runt om i världen, inklusive i Antarktis. I Sverige har 270 klimatforskare slutit upp bakom rörelsens syfte.

Skog

Träd viktiga för många arter

Ek, gran och tall utgör hem åt 2900 arter, enligt en ny rapport från ArtDatabanken. Många arter kan slås ut om något av dessa träslag skulle försvinna.

Vattenkran

Social hållbarhet

”Kvinnor involveras inte i viktiga vattenfrågor”

När fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet satsar samhället på infrastruktur. Men bara infrastruktur räcker inte.

Mat & jordbruk

Storsatsning på innovationer krävs inom lantbruket

Lantbrukets roll måste omvärderas i samhällsdebatten. En storsatsning på innovationer krävs för att mätta världens ökande befolkning – och för att undvika krig.

Mat & jordbruk

Många vinster med att äta som förr

Kan äldre spannmålssorter klara klimatförändringarna bättre? Det ska undersökas i nytt projekt.

Vindkraft

Social hållbarhet

”Sverige måste öka takten”

Hållbar utveckling måste bli det övergripande målet för all politik och integreras i den statliga budgetprocessen, förvaltningspolitiken, myndighetsstyrningen och utredningsväsendet.

Biologisk mångfald

Lyckosamt att återintroducera rovdjur

Att växtätare undviker platser där det finns rovdjur kan skapa fördelar för växtligheten där, men fördelarna försvinner om rovdjuren gör det. De positiva effekterna kan däremot komma tillbaka om rovdjur återintroduceras.