Om inte nya policys implementeras väntas mängden antibiotika som ges till djur i livsmedelsproduktionen väntas öka med 52 procent till 2030. Det visar en studie av forskare vid ETH Zürich, Princeton och Cambridge.

Antibiotika ges till djur för att förebygga sjukdomar och öka tillväxten. Nu har forskarna gjort en första globala bedömning av vilka åtgärder som skulle kunna begränsa ökningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen.

- Globalt får djuren nästan tre gånger så mycket antibiotika jämfört med människor även om mycket av denna användning inte är medicinskt nödvändig, och många nya stammar av antibiotikaresistenta infektioner är nu vanliga hos människor efter att de uppstått hos vår boskap. Eftersom den globala efterfrågan på kött växer och jordbruket fortsätter att övergå från omfattande jordbruk och småhushåll till mer intensiva metoder kommer användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen att hota effektiviteten hos de livräddande läkemedlen, säger medförfattare Emma Glennon till Science Daily.

Lösningar som forskarna föreslår är antiobiotikaskatt och en global reglering om max 50 mg antibiotika per kilo och år i OECD-länder. Genom det senare förslaget skulle den globala användningen minska med 60 procent utan att påverka ekonomisk utveckling i låginkomstländer.

Resultaten publicerades i tidskriften Science.