Vad skulle hända om vi helt slutade använda antibiotika? Försvinner de resistenta bakterierna? I Kronobergs län har man testat och resultatet var tyvärr ganska dystert.

Kommer bakterier att bli mindre resistenta om vi slutar att exponera dem för antibiotika? Frågan ställdes i ett forskningsprojekt som genomfördes i Kronobergs län för några år sedan. Resultatet blev inte det önskade; på kort sikt händer ingenting. – Studien innebar att läkarna i länet under två år inte längre skrev ut Trimetoprim, antibiotika som ofta används vid urinvägsinfektioner. Förhoppningen var att de sjukdomsframkallande bakterierna skulle bli mindre resistenta mot just det preparatet, säger Otto Cars som var en av forskarna som genomförde studien.

Marginell förbättring

Hypotesen bakom försöket var att bakterier med en resistensgen skulle förlora sin biologiska fördel om antibiotikatrycket minskade samtidigt som icke-resistenta bakterier skulle gynnas i motsvarande grad. – Tyvärr blev det inte så, efter två år såg vi ingen förändring och när vi gjorde teoretiska beräkningar på långtidseffekter kunde vi bara se marginella förbättringar. En konsekvens av studien är att de flesta forskare idag inte tror att ett tillfälligt stopp av förskrivning av några få antibiotikatyper skulle vara en framkomlig väg för att begränsa resistensutvecklingen. – En tänkbar förklaring till att effekten uteblev är att de resistenta bakterierna har anpassat sig på ett sätt som gör att de klarar konkurrensen med icke-resistenta bakterier även om de inte längre utsätts för antibiotika.

Mångårigt förbud krävs

Enligt Otto Cars skulle vi tvingas införa ett mångårigt totalförbud mot antibiotikaanvändning om vi på så sätt ska få bort resistenta bakterier. Då handlar det inte om att plocka bort några få varianter, utan alla måste bort samtidigt. – Det är en extrem åtgärd som skulle få oerhörda konsekvenser för sjukvården.