För att kunna behandla människor som har drabbats av resistenta bakterier behövs ny antibiotika, och nu kan en lösning vara på väg.

– Det vi ser är ett trendbrott. Efter många år har det egentligen varit nattsvart eftersom inga nya antibiotika har kommit. Men de senaste två åren har det kommit ett par nya antibiotikapreparat i Sverige. Och en handfull nya preparat är på gång, säger Thomas Tängdén, forskare vid Uppsala universitet och nätverket React, till Vetenskapsradion. Åtminstone fem nya antibiotika testas nu i kliniska studier på människor. Thomas Tängdén bedömer att de sannolikt kommer att klara testerna och därefter kunna användas inom sjukvården. För att undvika att bakterier utvecklar resistens även mot nya antibiotika är det viktigt att de används bara när det verkligen är nödvändigt. – De nya preparat som kommer är avsedda för svårt sjuka patienter på sjukhus. De ska ges intravenöst, direkt i blodet. Man kan motivera en hög prislapp eftersom man kan rädda liv genom att använda de här nya antibiotikapreparaten, säger Thomas Tängdén.