EU-parlamentet antog förra veckan ändringar i EU:s lag för veterinärmedicinska läkemedel. De vill se ett förbud för kollektiv- och förebyggande behandling av djur.

Veterinärmedicinska läkemedel ska under inga omständigheter få används för att förbättra djurens prestationer eller för att kompensera för dålig djurhållning, säger ledamöterna i EU-parlamentet i ett uttalande. De vill begränsa förebyggande användning av antibiotika till att behandla endast enskilda sjuka djur, och bara efter en veterinärs godkännande. – Medan Världshälsoorganisationen varnar för att världen kan hamna i en post-antibiotisk tid, där antibiotikaresistens årligen kräver fler dödsfall än cancer, är det på tiden att vi tar itu med roten till problemet, sa Françoise Grossetête (EPP, FR), som leder parlamentets arbete med frågan. Parlamentet inleder nu förhandlingar med ministerrådet om en slutgiltig lagtext. Det övergripande syftet är att begränsa användningen av antibiotika till de tillfällen då det verkligen behövs, för att minska risken för antibiotikaresistens.

Stora skillnader i Sverige

Enligt Lotta Berg, veterinär och professor i husdjurs miljö och hälsa vid SLU i Skara och engagerad i frågan, är principbeslutet fortfarande oklart då många detaljerade beslut fortfarande behöver tas. Men hon är tveksam till att den nya lagen kommer att innebära några större skillnader för svenskt lantbruk som redan har en av Europas lägsta antibiotikaanvändning. – För många andra länder i Europa innebär lagändringen en begränsning i att använda antibiotika i förebyggande syfte. När det används slentrianmässigt för att minska risken för sjukdom kommer många undan med sämre djurhållning. Men enligt Lotta Berg finns det förbättringsmöjligheter även i Sverige. – Inom Sverige finns det ganska stora skillnader mellan olika djurbesättningar och olika delar av landet vad gäller antibiotikaanvändning. De landsdelar som har hög djurtäthet har högre antibiotikaförskrivning, även om det är inte hela förklaringen. Men det är ju inte Norrlands inland som ligger högst om man säger så. – Det går i vissa fall att förbättra djurens hälsa ytterligare genom förbättrad hygien och smittskydd för besökare och vid inköp av djur, minskad beläggningsgrad och stress, bättre foder och övrig skötsel. Det är många faktorer som kan samverka till att hålla djuren friska, och därigenom minska behovet av att använda antibiotika.