Ny forskning från Uppsala universitet visar att även låga koncentrationer antibiotika kan orsaka resistenta bakterier.

En ny studie från Uppsala universitet visar att låga koncentrationer av antibiotika spelar en stor roll för resistensutvecklingen. Bakterier som utsatts för låga doser antibiotika utvecklade motståndskraft mot nivåer som var betydligt högre än de utsatts för från början, enligt studien. Det visade sig dessutom att låga doser antibiotika orsakar en annan typ av mutationerna, dvs förändringar i cellers genetiska material. Under försöket samlade bakterierna på sig flera mutationer, som var och en i sig gav låg resistens, men som tillsammans gav mycket hög resistens. – Resultaten är intressanta eftersom de visar att även de mycket låga antibiotikakoncentrationer som finns i många miljöer kan leda till höggradig resistens och bidra till resistensproblematiken, säger professor Dan I Andersson, huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande.