För några veckor sedan kom en mycket allvarlig rapport från WHO om hur resistensen mot antibiotika ökar i världen. Nu ska representanter från flera FN-organisationer och regeringar, Världsbanken, läkemedelsindustrin och forskarsamhället mötas i Uppsala för att diskutera om och hur man skulle kunna bilda en mellanstatlig panel mot antibiotikaresistens.

Enligt WHO-rapporten är världen på väg mot en era där vanliga infektioner åter blir dödliga. Uppsala är sedan tio år säte för det internationella nätverket ReAct, som sprider kunskap om antibiotikaresistens och smittspridning. Nu arrangerar nätverket tillsammans med Dag Hammarskjölds minnesfond ett tre dagar långt möte där, med början den 10 juni, med representanter från bland andra WHO, FN, FAO, Världsbanken, läkemedelsindustrin, Karolinska Institutet, civilsamhället och flera olika länders regeringar, rapporterar Svenska Dagbladet. Mötesdeltagarna ska utvärdera FN:s klimatpanel som en möjlig modell för att lyfta frågan om antibiotikaresistens och sätta press på världens beslutsfattare.

Läs mer här (www.svd.se)