Forskare från Uppsala universitet har utvecklat en ny metod för att snabbt kunna avgöra om en infektion orsakas av bakterier som är resistenta eller inte. 

Antibiotikaresistens är ett växande problem som hotar människors hälsa globalt. En viktig bidragande orsak till resistensutvecklingen är att man använder fel antibiotika vid behandling. Tillförlitliga metoder att snabbt och enkelt kunna hitta bakteriens resistensmönster och sätta in rätt behandling från början är en lösning på problemet. Det har hittills inte varit möjligt eftersom de existerande testen för antibiotikaresistens tar för lång tid, men nu har forskare vid Uppsala visat att det går att utveckla snabbt ett antibiotikaresistanstest. Testet är i första hand tänkt för urinvägsinfektion, som globalt drabbar cirka 100 miljoner kvinnor varje år, och som står för 25 procent av antibiotikaanvändningen i Sverige. – Vi har utvecklat en ny metod som möjliggör en bestämning av resistensmönster hos bakterier vid urinvägsinfektioner på 10 till 30 min. Som jämförelse kräver den resistensbestämning som gäller i dag en till två dagar, säger doktorand Özden Baltekin som utfört huvuddelen av det experimentella arbetet. Genom att följa om cellerna växer i närvaro av antibiotika eller inte kan man inom några minuter säga om de är resistenta. – Förhoppningen är att metoden i framtiden ska kunna användas på sjukhus och vårdcentraler för att snabbt ge korrekt behandling och dessutom minska den onödiga användningen av antibiotika, säger Dan Andersson, en av forskarna bakom studien. Dessutom tror vi att metoden också kan användas vid andra typer av infektioner, till exempel blodinfektioner där ett snabbt och korrekt val av antibiotika är livsavgörande för patienten.