FanpLESStic är ett nytt projekt som ska öka kunskapen om hur mikroplast sprids, och var det kommer ifrån.

Mikroplast innebär plastpartiklar som är mindre än 5 mm i storlek, och tros skapa problem i ekosystemen när de sprids. Nu ska ett nytt projekt arbeta med att förebygga och förhindra utsläpp av mikroplaster innan de släpps ut i vattendrag och hav. - Vi vet idag inte speciellt mycket om mikroplast. För att kunna göra tillförlitliga analyser av hur mycket mikroplast det finns i vattnet så behöver vi standardisera våra mätmetoder. Utan det är det svårt att fastställa hur mycket plast det finns i miljön, var den kommer ifrån eller hur vi ska arbeta för att minska den, säger Marinette Hagman i pressmeddelandet. Projektet har tre fokusområden: • ökad kunskap om var mikroplaster kommer ifrån och hur de rör sig, • utvärdering av teknik, som kan minska mikroplast eller minska läckage av mikroplast innan de når vattendrag, • öka kunskap och engagemang hos beslutsfattare genom förslag om hur man kan implementera kostnadseffektiva metoder för att minska mikroplast.