I en ny studie har marinbiologer kartlagt hur en tredjedel av världens hav kan skyddas fram till 2030. 

Att skydda haven med en tredjedel menar forskarna är avgörande för att livet ska återhämta sig.

– Den hastighet med vilken flera av de mest ikoniska och spektakulära djurarterna i det fria havet har utarmats har överraskat världen. Ofattbara förluster av sjöfåglar, sköldpaddor, hajar och marina däggdjur avslöjar att dagens system för havsförvaltning inte fungerar, något som världens regeringarna i FN nu måste lösa innan det är försent, säger professor Callum Roberts, marinbiolog vid University of York.

I studien kartlade forskarna 458 olika bevarandevärden, från olika djurarters utbredningar och migrationsrutter till förekomsten av näringsrika havsströmmar och planktonproduktion. Sedan tog de fram hundratals scenarier för hur ett världsomfattande nätverk av havsreservat skulle kunna se ut.

Nu diskuteras bevarandemål för haven i FN, och forskarna har tittat på scenarios om 30 procent och 50 procent skyddade områden. I dagsläget skyddas knappt 1 procent av världshaven.