Vid ett möte med Nordiska Ministerrådet i Oslo under tisdagen antog de nordiska länderna en ny gemensam klimatdeklaration. ”Det nordiska ledarskapet kommer bli väldigt viktigt framöver”, sa klimatminister Isabella Lövin till Ekot. 

Isabella Lövin säger sig till Ekot vara djupt oroad över gapet mellan dagens globala klimatambition och det forskningen säger är nödvändigt för att hålla temperaturökningen under 2 grader. – Världens största utsläppare, som är USA, tvekar om man kommer leverera på Parisavtalet. Det är klart att det är ett stort bakslag. – Jag tror att det är en väldigt viktig signal att komma med den här deklarationen nu, innan USA har bestämt sig för hur man ska göra med Parisavtalet, säger Isabella Lövin till Ekot. I nya Oslodeklarationen står bland annat att Parisavtalets alla parter 2018 bör överväga att skärpa sina 2020-ambitioner i linje med gällande forskningsrön. Några viktiga verktyg som lyfts fram är koldioxidavgifter och utfasning av subventioner till fossila bränslen. – Det är oerhört viktigt att Norden kliver fram och tar ett tydligt klimatledarskap. Det finns ett stort behov av länder som visar på de oerhörda vinster som finns i omställningen. Genomförandet av Parisavtalet är inte bara en ödesfråga för framtida generationer utan även smart ekonomiskt, säger Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, i ett pressmeddelande.