Vi kan vara på väg in i en ny period för massutdöende som denna gång – för första gången – orsakas av människans aktivitet. Forskningen bör agera genom att styra om från inventering av arter till fokus på hållbara ekosystem.

Den nu förutspådda perioden för massutdöende kan bli den sjätte i ordningen, tidigare exempel är bland annat asteriodnedslaget som utplånade dinosaurierna för 66 miljoner år sedan. Det unika med den nu hotande sjätte massutdöendet är att det orsakas av människans aktiviteter såsom förlorade livsmiljöer, jakt, föroreningar, klimatförändringar och ökad konkurrens av invasiva arter. Det framgår av en artikel publicerad på svt.se. Hur många arter som har försvunnit hittills är svårt att bedöma. Forskare från det amerikanska universitetet Yale betonar nu att forskningsfokus bör skifta från inventering av arter till att titta mer på hur hållbara ekosystemen är. Ulf Gärdenfors, professor i naturvårdsbiologi och vetenskaplig ledare vid Artdatabanken, betonar att det handlar om att se den större bilden, hur känsliga ekosystem ska kunna skyddas i Sverige. – Man måste avsätta hela områden för att skapa möjligheter för en optimal överlevnad. Att bara satsa på att föda upp vissa arter räcker inte, och det fungerar ju inte för så många av alla de djurarter som finns, säger Ulf Gärdenfors, till svt.se.

Läs mer här (www.svt.se)