Nu tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå strategier för när kemikalier reagerar med varandra, kallat Cocktaileffekten.

När olika kemikalier blandas kan deras effekt förändras, vilket brukar kallas cocktaileffekten. Den kunskap som finns om olika kemikaliers effekter baseras på studier av en kemikalie i taget, och tar inte hänsyn till att olika kemikalier kan förstärka eller försvaga varandras effekter.

Till exempel har det visat sig att blandningar av låga halter miljögifter i fisk kan fördubbla den giftiga effekten på människoceller jämfört med kemikaliernas effekter var för sig. Då den nuvarande kunskapen baseras på enskilda kemikalier skulle det här fallet räknas 1+1=2, men det faktiska resultatet skulle istället bli 1+1=4.

Nu vill regeringen ta ett helhetsgrepp om risker med grupper och kombinationer av kemikalier genom att tillsätta en utredning. Utredningen ska ledas av Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi och ekotoxikologi vid Stockholms universitet, och ska föreslå strategier för gruppvis hantering av ämnen och hur man ska kunna ta hänsyn till cocktaileffekten i lagstiftningen som reglerar kemikalier.

– Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om den mängd kemikalier som vi alla exponeras för i vardagen och att ta fram en strategi för hur vi hanterar riskerna. Jag är nöjd att Christina Rudén, med sin unika erfarenhet och kunskap, har tagit sig an denna viktiga uppgift, säger miljöminister Karolina Skog i ett pressmeddelande.