”Vi behöver nu på allvar fundera över vilket samhälle vi ska bygga för att möta framtiden och vad vattnet ska räcka till under torra år”. Det skriver Pär Holmgren, meteorolog och naturskadespecialist, i Dagens Samhälle.

Nyligen gick myndigheter ut med ett larm om att vattenbrist hotar stora delar av samhället. Lite nederbörd under de senaste två åren har gett små vattenflöden och låga grundvattennivåer, vilket innebär risk för torka och restriktioner.

När sommaren närmar sig och dagarna blir varmare förväntas situationen bli värre. Myndigheterna ber nu alla att göra vad de kan för att spara vatten, vara uppmärksamma på eventuella restriktioner från kommunerna och förbereda sig inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

"När det gäller arbetet med klimatanpassning behöver vi först och främst förstå att ju snabbare vi får stopp på vår klimatpåverkan desto enklare blir anpassningen till ett varmare klimat. Här är det viktigt med ett helhetsperspektiv; klimatanpassning kan inte bara handla om 'fiffiga ingenjörslösningar' – det måste också handla om att lyfta blicken och långsiktigt fundera över vilken typ av samhälle som ska byggas för att möta framtida behov", skriver Pär Holmgren om larmet i Dagens Samhälle.