EU-kommissionen föreslår att avsätta 100 miljarder euro till forskning och innovation för perioden 2021–2027.

Kommissionen föreslår att avsätta 100 miljarder euro till forskning och innovation för perioden 2021–2027. Det är ett nytt program, Horisont Europa, som ska bygga på erfarenheterna från det tidigare Horisont 2020. Enligt kommissionen är projektet det mest ambitiösa forsknings- och innovationsprogrammet någonsin. –  Traditionellt har svenska företag och universitet varit bra på att få del av EU:s  forskningspengar, så jag tror att ett utökat forskningsprogram i den här storleksordningen kan komma att betyda mycket för svensk del. Det är även betydelsefullt för att långsiktigt säkerställa europeisk konkurrenskraft och innovation, säger Jakop Dalunde, miljöpartistisk EU-parlamentariker, som menar att satsningen är historisk.
Horisont 2020 har, fram till maj 2018, finansierat fler än 18 000 projekt med över 31 miljarder euro. Kommissionens nya förslag på investeringar i forskning och innovation förväntas generera upp till 100 000 arbetstillfällen i forsknings- och innovationsrelaterad verksamhet under investeringsfasen (2021–2027). – Horisont 2020 är en av EU:s största succéer. Det nya programmet Horisont Europa siktar ännu högre. Vi vill öka anslagen för det europeiska forskningsrådet för att cementera EU:s globala ledning, säger Carlos Moedas, kommissionär för forskning, vetenskap och innovation, i ett pressmeddelande. Än så länge är budgeten ett förslag, och kommissionen varnar för att "förseningar skulle tvinga EU:s skarpaste hjärnor att söka sin lycka på annat håll", vilket de menar skulle leda till förlust av tusentals arbetstillfällen och försena lösningar för cancerbehandling, utsläppsminskningar och sund kosthållning. – EU-finansieringen har gjort det möjligt för forskarlag i olika länder och från olika ämnesområden att arbeta tillsammans och göra oföreställbara upptäckter. De har gjort EU världsledande i forskning och innovation, säger kommissionens vice ordförande, Jyrki Katainen, med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.