Under 2015 berodde mer än var sjätte dödsfall i världen på sjukdomar som uppstått av miljöföroreningar, enligt en ny rapport.

Miljöproblemen slår hårdare i länder där sjukvård, barns rättigheter och säkerheten på arbetsplatser är sämre. De värst drabbade länderna ligger i Afrika och i Asien, men Storbritannien märks också som ett dåligt exempel. Luftföroreningarna orsakar majoriteten av de förtida dödsfallen som oftast handlar om hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer.
Mindre än fyra procent av dödsfallen i Sverige berodde på föroreningar 2015. Det rapporterar forskningstidskriften The Lancet.