Enligt en ny rapport lyckas inte den nuvarande implementeringen och upprätthållandet av miljölagar möta de utmaningar som finns.

En ny FN-rapport, Environmental rule of law, har undersökt hur effektivt olika typer av miljölagstiftning fungerar globalt. Bedömningen är att den nuvarande implementeringen och upprätthållandet av miljölagar misslyckas med möta utmaningarna som finns.

Anledningar som lyfts är att arbetet inte har mandaten som krävs, eller att det fattas en tydlig standard. Lagar kan också missa nationella och lokala förhållanden och därför misslyckas med att bemöta förhållandena på plats.

Rapporten konstaterar att departementen som står för att implementera miljölagarna oftast är underfinansierade och politiskt svaga i jämförelse med departement som är ansvariga för ekonomi eller utnyttjande av naturresurser. "Dessa tillkortakommanden är på intet vis begränsade till utvecklingsländer: även granskningar av utvecklade länder har visat att deras prestation har varit undermålig inom vissa områden", står det i rapporten.

- Den här övertygande nya rapporten löser mysteriet om varför problem som föroreningar, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar fortsätter trots att miljölagarna har ökat under de senaste decennierna. Om inte miljölagstiftningen stärks kan till och med lagar som verkar stränga vara dömda att misslyckas, och de grundläggande mänskliga rättigheterna till en hälsosam miljö kommer att gå ouppfyllda", säger David Boyd, FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö.

I rapporten föreslås införandet av ett indikatorsramverk för miljörättslagstiftning.

Läs rapporten här >>