Klimatpåverkan från tinande permafrost kan fördubblas när landskapet förändras. Effekterna kommer försvåra 1,5-gradersmålet ytterligare, visar ny forskning.

När det varmare klimatet smälter isen i permafrosten kan markytan kollapsa, vilket leder till försumpning och jordskred. I en ny rapport har forskarna lagt ihop mätresultat från olika regioner för att uppskatta den totala effekten av snabbt tinande mark.

– I nuläget vet vi tillräckligt mycket om de här systemen för att säga att snabbt tinande permafrost kan få omfattande konsekvenser för klimatet. Men vi behöver fortfarande mer fältdata för att bättre kunna förutsäga var de här landskapsförändringarna kommer äga rum, säger Gustaf Hugelius.

Permafrost täcker ungefär en fjärdedel av norra halvklotets landyta, och när det smälter riskerar bundet kol att frigöras som växthusgaser. Totalt finns det nästan dubbelt så mycket kol i tundran som i atmosfären, och den totala klimatpåverkan från tinande permafrost fördubblas nu jämfört med tidigare prognoser.

– Den här studien tar sig an en viktig kunskapslucka kring de totala utsläppen av växthusgaser från tinande permafrost, vilket nämns som en angelägen osäkerhet i den senaste rapporten från IPCC om en begränsning av uppvärmningen till 1,5 °C, säger Peter Kuhry.

Läs artikeln i Nature