Forskare har undersökt vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska rovdjursangrepp på tamboskap.

Genom att granska över 100 vetenskapligt publicerade artiklar från tio länder har forskare kunnat se vilka åtgärder som effektivt minskar rovdjursangrepp på tamboskap.Förutom att hundar, rep med fladdrande tyg och inhägnader är bevisat effektiva, finns flera andra metoder som inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Ljud- och ljusskrämmor, jakt och flytt av rovdjur kan mycket väl fungera, men de behöver testas ytterligare för att det ska vara möjligt att fastställa vilken effekt de har.
Studien gjordes då det läggs stora resurser varje år på att skydda tamdjur från rovdjursangrepp, men ofta utan vetenskapliga belägg för att metoderna faktiskt fungerar. Enligt forskarna borde bevis för att åtgärden är effektiv vara ett krav vid större ekonomiska satsningar, i strategier och genomförande. Om de bevisat effektiva metoderna är lämpliga borde förvaltningen använda och föreslå dem som pålitliga metoder för att skydda boskap från rovdjursangrepp.– Annars finns risk för att myndigheter och tamdjursägare spenderar stora pengar och mycket tid på lösningar som kanske inte löser problemet, menar forskarna. – Att mäta effekten av de åtgärder som används för att förebygga rovdjursangrepp är nödvändigt för att vi ska kunna använda dem på ett effektivt sätt. Eftersom de vetenskapliga utvärderingarna fortfarande är så få vill vi uppmuntra till samarbeten mellan djurägare, rovdjursförvaltare och forskare för att tillämpa åtgärderna på ett sätt som tillåter vetenskaplig utvärdering. På så sätt kan vi gå mot en evidensbaserad förvaltning som sparar tid, pengar och både tamdjur och rovdjur, säger Ann Eklund på institutionen för ekologi, SLU, en av forskarna bakom studien.