Mindre dieselutsläpp, större skördar, mindre bekämpningsmedel och mindre näringsläckage lovar den nya tekniken, enligt en undersökning av JTI.

Med mer eldrift av traktorer och maskiner skulle dieselanvändningen i jordbruket kunna minska med 25 procent, och om vi dessutom ökade satsningarna på precisionsodling skulle vi kunna minska dieselanvändningen ännu mer, visar en studie gjord av JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik. Studien visar att precisionsodlingstekniker, som autostyrning och sensorer, är ett bra sätt att använda växtnäring och bekämpningsmedel på ett effektivt sätt, så att de hamnar i rätt mängd på rätt plats. Förutom att minska mängden använd diesel och göra jobbet på kortare tid med mindre ansträngning bidrog tekniken till att skörden ökade med tre procent, och att kväveläckaget minskade med upp till 6 kg/hektar. – Hur mycket energi som kan sparas i jordbruket genom elektrifiering, beror på hur stort genomslag som tekniken får i framtiden, säger Andras Baky, senior projektledare på JTI.

Läs mer här (www.bwz.se)