Nu lanserar Livsmedelsverket en nationell metod för att mäta matsvinn i storkök.

Idag mäts matsvinn på många olika sätt, och branschen har länge efterfrågat en standardiserad mätmetod. Därför har Livsmedelsverket i samråd med Naturvårdsverket, företrädare från måltidsverksamheter i kommuner och landsting, måltidschefernas branschförningen Kost & Näring, forskningsinstitutet RISE samt forskare vid SLU utvecklat en nationell metod för mätning av matsvinn. Metoden utgör en enkel basnivå som genererar nationellt jämförbara nyckeltal för matsvinn. Den anger vad som ska vägas i form av kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn och hur nyckeltalen räknas fram. Metoden kan sedan byggas på, fördjupas och förfinas för verksamheter som vill veta mer om sitt matsvinn. Det globala målet att matsvinnet ska halveras till 2030. Läs mer om den nya metoden här