Enligt en ny studie är den skandinaviska björnpopulationen relativt robust och har bra genetiskt utbyte med närliggande befolkningar.

I den nya studien kunde forskarna för första gången se att det finns östligt ursprung hos björnarna även i norra Sverige. Dessutom hade vissa individer element av både östliga och västerländska björngener, vilket indikerar att hannar och honor med olika genetiska ursprung har fått avkomma.

- Detta innebär att björnpopulationer i Nordeuropa inte är genetiskt isolerade, vilket antytts av tidigare studier. Tvärtemot ser vi att det finns ett gott flöde av gener mellan norra Sverige och norra Finland, säger Alexander Kopatz, genetiker och björnforskare vid Norska Naturforskningsinstitutet.

Björnarna är ett bra exempel på hur stora rovdjurs migrerande beteende kan minska den genetiska isoleringen.

- Detta understryker möjligheterna med, och betydelsen av, en gränsöverskridande övervakning av björpopulationer, säger Alexander Kopatz.

DNA från 924 hannar undersöktes. Läs rapporten här.