Enligt en ny rapport av Australian Academy of Science saknar landet 77 heltidstjänster klimatforskare för att kunna leverera nödvändig klimat- och väderdata till lantbrukare, kustområden och internationella organisationer.

Inom fyra år behöver Australien 77 nya klimatforskare, varav 27 tjänster är akuta. Det menar Australiens vetenskapsakademi som varnar att informationsbristen kan göra att nödvändiga åtgärder inte vidtas. Ett exempel är kunskapsbrist över hur framtidens regnfall kommer se ut vid Murray-Darling Basin, ett område som står för 40 procent av landets jordbruksproduktion. - Vi vet för närvarande inte om avdunstningen av nederbörden kommer att öka eller minska över området, vilket självklart har stora konsekvenser för vår mattillgång och för lönsamheten för företagen i regionen, sa Trevor McDougall som ledde undersökningen till The Guardian. Klimatmodellering, klimatobservationer och klimattjänster är områden som rapporten pekar ut som extra utsatta. Informationen har nu lämnats över till en ny kommitté i klimatvetenskap som rapporterar och ger råd till regeringen.