Grodor kan utveckla en ökad tolerans mot bekämpningsmedel som används i deras närhet. Det finns däremot en baksida – anpassningen kan göra dem mer mottagliga för angrepp från parasiter och virus.

Enligt ny forskning från Binghamton University kan grodor utveckla en tolerans mot bekämpningsmedel, men anpassningen kan öka sårbarheten för andra faror. Forskarna undersökte 15 populationer av skogsgrodor och såg att de som levde nära besprutade fält hade högst tolerans mot bekämpningsmedel. De hade däremot samtidigt lägst skydd mot ett ranavirus, ett vanligt hot mot amfibier.

- Vi har bara precis börjat förstå att groddjur snabbt kan utveckla tolerans mot kemikalier som bekämpningsmedel, vilket på ytan är bra. Men nu kommer de dåliga nyheterna: med den toleransen kommer också en kompromiss, vilket innebär att de blir mer mottagliga för parasiter som i fallet med ranavirus kan utplåna hela amfibiepopulationer, säger Rick Relyea, professor i biovetenskap och chef för Darrin Fresh Water Institute till Science Daily.

Groddjur minskar över hela världen och resultaten kan bidra till en ökad förståelse kring varför de försvinner.

- Våra resultat tyder på att det inte räcker att överväga effekterna av föroreningar eller parasiter var för sig. Naturen är komplex, sa Jessica Hua som ledde studien.