Forskare har testat femton golvmattor som säljs inom EU. Elva av dem innehöll cancerogena och hormonstörande ämnen, som ftalater, PFA-ämnen och bisfenol A. 

Forskarna skriver att upptäckten visar på brister i mattindustrin och i EU:s kemikalielagstiftning. Fyra av mattorna med giftiga ämnen hade tillverkats av återvunnet material, vilket enligt författarna visar på vikten av att undvika de giftiga ämnen i kretsloppet från första början för att inte hindra övergång till en cirkulär ekonomi. Mattor med farliga kemikalierna kan utgöra en potentiell hälsorisk. Tidigare i veckan kom resultat från två studier vid Karlstad universitet som indikerade att hög exponering av ftalater hos mamman kan kopplas till språkförsening hos barnet. Testerna har utförts vid Vrije Universiteit Amsterdam, the US Ecology Center och Universiy of Notre Dame. Läs rapporten här