Vissa regioner kommer att bli allt mer svårbeboeliga när världen blir varmare. Exempelvis kommer Persiska gulfen enligt ny forskning vara obeboelig, men professor Adrian Pitts lyfter smarta lösningar som låter oss bo kvar även i världens varmaste regioner.

När temperaturen går upp mot 50-60 grader kommer vi ha svårt att svårt att överleva i städerna. En av lösningarna menar Adrian Pitts, professor i hållbar arkitektur, är att titta på hur vi levde innan vi skaffade luftkonditionering. Vi har en historia av att vara duktiga på att använda naturlig ventilation och bygga efter de naturliga förutsättningarna. Sådana kunskaper kommer att vara viktiga i framtiden, men de kommer inte räcka för det kommande extrema klimatet. Höga, stora glasbyggnader som suger upp värme menar Pitts kan bli framtida dinosaurier. Istället kommer husen behöva tjocka väggar och ytor som motverkar värmeökning, och det är möjligt att allt byggarbete kommer att behövas pausas under de varmaste månaderna. Det kommer också spela stor roll var vi bygger, så vi faktiskt utnyttjar de kallaste platserna. Kanske kommer en stor del av befolkningen i de berörda städerna att bo under jord. Det kan till och med bli så att större delar av städerna flyttar under jord. Byggnader, gator och hela transportsystem kan behöva skyddas och sänkas ner några meter under jordytan. En fördel i de varmaste regionerna är att förnybar sol-el kommer att vara nära till hands.

Läs mer här (theconversation.com)