Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet. Det är en femtedel av världens dåvarande befolkning.

Enligt forskning från Cornell University görs inte tillräckligt för att förbereda inför framtidens havsnivåhöjningar. – Vi kommer ha fler människor på mindre land snabbare än vi tror, sa huvudförfattaren och professor emeritus Charles Geisler. I rapporten lyfts hur olika platser proaktivt kan anpassa sig till kommande situationer. – Framtidens globala havsnivåhöjning kommer sannolikt inte vara gradvis. Ändå tar få beslutsfattare hänsyn till de betydande hindren som kustklimatflyktingar, liksom andra flyktingar, kommer att stöta på när de flyttar till högre mark, säger Charles Geisler. Havsnivåhöjningens effekter har lyfts av forskare många gånger tidigare. Ett exempel är en intervju med James Hansen i Extrakt 2015. – Vi kan inte gå den vägen, och politiska ledare måste förstå det. Över 300 miljoner människor i Kina lever nära havsvattennivån och hela länder så som Nederländerna ligger nära havsvattennivån, sa James Hansen då. – Det skulle bli kaos om vi låter situationen gå åt det hållet, och du kan se signalerna redan nu med migrationskrisen.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

 • Dag Lindgren skriver:

  Om man går till den länk du ger som underlag till artikeln så är det en pressrelease från ett universitet, där huvudförfattaren lämnat underlag och godkänt. Där ser man en bild av en översvämmad gata, inte ”klimatflyktingar”, bildvalet är inte huvudförfattarens. Går man sedan till tidskriftens länk för artikeln toppas denna av ”Global mean sea level rise may dislocate hundreds of millions of people by 2100.” Dvs artikeln tycks bara ger underlag för en tiondel så många klimatflyktingar som huvudförfattaren påstår i pressreleasen, som EXTRAKT använder. 5 procent av världens befolkning bor högst 5 meter över havsnivån, detta stämmer bättre med några hundra miljoner än flera miljarder av en havsnivåhöjning på 1-2 meter. Jag har inte förtroende för en forskare som sprider siffror som är högre än vad den underliggande forskningen visar, och för mig ter det sig inte som meriterande.
  Du frågar vad jag tycker om James Hansen, som gav material till EXTRAKT artikeln 2015. Han har blivit arresterad två gånger vid klimatmanifestationer vilket minskar trovärdigheten som forskare om än engagemanget är uppenbart.
  För att undvika missförstånd – en av de få demonstrationer jag faktiskt deltagit i är för klimatet – att Pariskonferensen skulle leda till något vilket den faktiskt gjorde. Därför bör man inte formulera sig alltför negativt om ”politikerna”, Jag är allvarligt oroad för människans framtid. Det är inte fel att framhäva att det senaste decenniets resultat har gjort det troligare att havsytan kommer att stiga mer än vi trodde för tio år sedan.
  Men Extrakt är FORMAS tidning, inte en vanlig dagstidning. Därför borde artiklarna ligga nära vetenskapen och forskningen och undvika att överutnyttja alarmistiska vinklingar från forskare. Det minskar förtroendet för forskarna.
  Sen tycker jag att det borde gå att ändra på kommentarer till EXTRAKT. Jag skrev en första kommentar jag så fort jag sänt den upptäckte att jag tyckte den var för onyanserad

  • Beatrice Rindevall skriver:

   Det som står skrivet i Extrakt-artikeln finns det, som du själv skriver, belägg för genom forskarens syn. I den vetenskapliga artikeln står det bland annat det jag citerat nedan, och om du vill ha hela artikeln kan jag skicka den. Det är absolut ett enligt forskningen worst case-scenario som också utgår från att lite görs att förbereda sig för utvecklingen.

   Det är självklart prognoser då det har att göra med framtiden, och vi välkomnar dina kommentarer med en annan syn och tolkning. Jag har gått igenom artikeln och formulerat om meningen ”Enligt ny forskning kan havshöjningen leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet” till ”Baserat på sammanställd forskning drar forskare slutsatsen att havshöjningen kan leda till två miljarder klimatflyktingar vid slutet av århundradet”, vilket är mer korrekt.

   Från rapporten:
   ”In 2000, about 630 million people inhabited the global LECZ (McGranahan et al., 2013), not including seasonal visitors and second-home owners. Under high rates of population growth, as many as 1.4 billion people could inhabit the LECZ by 2060 (Baumann et al., 2015). Then and now, the heaviest concentrations of coastal inhabitants are in Asia (Bollmann, 2010) (Fig. 1).
   There is a high likelihood that we face a future of less land and more people due to the colliding forces of human fertility, an ebbing LECZ, and the retreat of residents from the latter. In the worst case, Though a gradual collision, in a worst-case scenario it will occur sooner than many scientists, planners, and policy experts have foreseen. As previously noted, in the present study we use existing literature and secondary data sources to generate estimates of land off-limits to the earth’s expected 9–11 billion inhabitants in 2100. If
   current dietary consumption patterns continue, feeding the Earth’s growing population in 2050 will mean producing as much food in roughly 40 years as we have in the last 8–10,000 years (Giovannucci et al., 2012). Such food production, no matter how efficient, requires vast landscapes and is at odds with rates of soil erosion that, in some regions, are now 100 times greater than the rates at which nature can regenerate soil (UNEP, 2014). Beyond food needs, climate migrants from the LECZ will require space for shelter, energy generation, recreation, and a minimum of amenities.”

 • Dag Lindgren skriver:

  Efter mindre än två år återkommer Extrakt med ytterligare en ogrundat alarmistisk artikel grundat på orealistiska prognoser av konsekvenserna av de tillkommande havsnivåförändringarna inom fyrtio år.
  Se tidigare artikel http://www.extrakt.se/klimatforskning/james-hansen-vattenhojningen-oroar-mig-mest/ där jag ifrågasatt konsekvenserna, Det står inte i mänsklig makt att nämvärt minska havsnivåökningen till 2060 och knappast till 2100, det tar längre tid än så att påverka väsentligt med radikala utsläppsändringar de närmaste decennierna. Däremot bör andra åtgärder (flyttning av städer och infrastruktur uppåt, bättre vallar etc. etc.) påbörjas omedelbart utgående från prognoserna för havshöjningarna, t ex under antagande att trenden för det sista decenniet kan skrivas fram hundra år.

  • Beatrice Rindevall skriver:

   Hur menar du att det är ogrundat? Artiklarna baseras på forskning eller forskares uttalanden, vilka uppfattas som båda meriterade och relevanta av redaktionen. Hur lätt något är att åtgärda är en sak, om det är ogrundat är en annan. Enligt min kunskapsbas kan vi både minska utsläppen vilket i sin tur påverkar havshöjningen, och även klimatanpassa städer för olika scenarios.

   Om du menar att forskningen är dålig eller att James Hansen inte är trovärdig i den här frågan får du gärna belägga det så ser redaktionen över dina källor och återkommer därefter.

   • Dag Lindgren skriver:

    Det var rubriksättningen, bilden, och några uttalanden som retade upp mig. Om några miljarder människor inte bosätter sig där deras föräldrar eller farföräldrar bodde, gör det dem inte till ”flyktingar”, en bild man medvetet vill ge genom bilden. Det sker hela tiden i dagens samhälle. Genomsnittssvensken flyttar tio 10 gånger i sitt liv tror jag finns statistik på, i många fall är det inte ett realistiskt alternativ att bo kvar. Höjs vattenytan har man decennier på sig att bygga upp ny infrastruktur, och det kommer man att göra ändå av andra orsaker om än inte i samma utsträckning. All infrastruktur kommer inte att flytta, alternativt kan t ex vallar byggas där det behövs, det är överdrivet att alla kommer att flytta. Se på Holland, där redan idag många bor under vattenytan. (Jag övernattar själv i natt på i en ort 300 m från där E6 medvetet placerats under havsvattenytan 50 m från havet). Merkostnaderna och konsekvenserna blir stora, men knappast större än andra följder av oväntat stora klimatändringar.

    Uttalanden som stöds av EXTRAkTS redaktion:
    .”..görs inte tillräckligt för att förbereda inför framtidens havsnivåhöjningar.”
    Kommentar: Antalet döda i översvämnings-katastrofer har drastiskt minskats sista femtio åren trots att katastroferna inte minskat . Världen klarar dem bättre!

    ”Vi kommer ha fler människor på mindre land snabbare än vi tror” ’det beror naturligtvis av vad ”vi” tror, men jag håller nog med

    ”…tar få beslutsfattare hänsyn till de betydande hindren som kustklimatflyktingar…” Alldeles för tidigt att dra den slutsatsen, eller snarare hittills har tillräcklig hänsyn tagits.

    Huvudorsaken till havsnivåhöjningar skulle vara hur Antarktis reagerar och min uppfattning är att det finns ingen klar uppfattning om. Fuktigare klimat kan leda till större glaciärer. Fast visst kan det gå snabbt t ex om Arktis glider snabbare mot underlaget.
    Nu är det läggdags men jag återkommer nog med mer-

    • Beatrice Rindevall skriver:

     Du refererar till citat från en forskares uppfattningar. Du behöver inte hålla med James Hansen, men jag vågar nog påstå att många forskare och beslutsfattare skulle hålla med honom och att han inte uttrycker helt ogrundade åsikter. Det här var en enskild intervju som lyfte fram en enskild forskares åsikter, men i de flesta fall där Extrakt beskriver scenarios tillfrågas fler forskare. Att Extrakts redaktion ska behandla saker kritiskt håller jag verkligen med om och jag uppskattar dina kommentarer.

     • Dag Lindgren skriver:

      Det var huvudsakligen presentationen av Charles Geisler s forskning vid Cornell Universitetet jag reagerade mot. EXTRAKTs reaktion stimulerade mig att tänka närmare på och läsa in det mest aktuella om havsnivåökning som jag nyss skrev en bloggartikel om http://downto.dagli.se/.
      Jag tycker EXTRAKTs artikel, i en situation då takten i havsnivåhöjningen inte ökat sedan sattellit mättekniker började användas 1993, verkar kraftigt stimulerande på kritiken från klimatupplysningen och liknande och därigenom minskar stödet för kraftfulla åtgärder och möjligheten att övertyga politiker med några enstaka forskares argument.
      Ville kolla personligen hur gräsrötterna (kommuner) reagerade på hotet och skrev till Göteborg kommun och fick som svar reda på var jag kunde studera de relevanta dokumenten . De övertygade mig om att kommunen försöker vidta adekvata åtgärder för havsnivåhöjning fram till 2100 långt över vad som anses troligaste utveckling.