I en studie från University of British Columbia i Kanada har 705 akademikers flygresor jämförts med det så kallade H-indexet, som beskriver en forskares produktivitet och räckvidd.

Resultaten visade att flygresorna inte har betydelse för deras framgång, och att det därför borde finnas goda grunder för forskare att minska flygandet.

Studien undersökte också om det fanns olika flygmönster hos de som forskade inom miljöområden jämfört med andra, men fann inga skillnader.