Enligt uträkningar gjorda av 2030-sekretariatet går Sveriges arbete för en fossilfri fordonsflotta långsamt. Sedan förra året har utvecklingen inom flera områden stannat av eller gått åt fel håll.

Vi har bara kommit en fjärdedel mot målet att minska klimatpåverkan med 70 procent från inrikes transporter till 2030. Det har 2030-sekretariatet räknat ut, där den totala transportsektorn har nått 24 procent av målet till 2030, medan vägtrafiken endast har nått 21 procent. Personbilstrafiken ligger bäst till med en måluppfyllelse på 39 procent, medan kollektivtrafiken ligger sämst till med en måluppfyllelse på 4,9 procent. Lastbilstrafiken når 26 procent av målet. Samtidigt som målen är långt bort går utvecklingen för förnybara bränslen långsammare än tidigare. Nya bilar har också blivit törstigare, vilket gjort att energieffektiviteten har gått ner något. "Det är bara tretton år kvar till år 2030. De flesta fordon som tillverkas idag kommer fortfarande att rulla då. Om vägtrafiken ska hinna bli fossiloberoende år 2030 måste omställningsarbetet ta fart redan nu", skriver 2030-sekretariatet på hemsidan för indikatorerna.
De nationella 2030-indikatorerna är framtagna av 2030-sekretariatet, som också samlar in och ansvarar för datamaterialet. De kommunala 2030-indikatorerna är framtagna i ett samarbete mellan 2030-sekretariatet, Gröna Bilister och Klimatkommunerna. Gröna Bilister samlar in och ansvarar för datamaterialet. 2030-sekretariatet presenterar alla indikatorer på webben i samarbete med Miljöbarometern.

Beatrice Rindevall

Vad tycker du? Kommentera!

Extrakts kommentarsfält är modererat. Vi förbehåller oss rätten att radera eller beskära poster som till exempel innehåller reklam, personangrepp, rasistiskt eller sexistisk innehåll, alternativt länkar till sidor där sådant innehåll förekommer.

  • Dag Lindgren skriver:

    Oroande att kollektivtrafiken som politikerna direkt kontrollerar utvecklas så dåligt. Tittar man på rapporten så verkar det inte vara pga att folket åker mycket mer kollektivt.
    En sak man misslyckats med är att få tågen att vara pålitligare. Det skulle få några att välja tåg istället för bil.