En norsk studie gjord av ett konsultföretaget Mepex har kommit fram till att bilar är den största källan till mikroplaster i haven. Bildäcken och vägmarkeringarna tros årligen bidra till utsläpp av 5000 ton mikroplaster, över hälften av primärutsläppen.

Norges årliga utsläpp av mikroplaster från primärkällor har beräknats till 8 000 ton per år, och slitage från däck och vägmarkering är den största källan med ungefär 5 000 ton. Rapporten beställdes av norska Miljødirektoratet, och enligt Kemi har den svenska regeringen nu gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder kring Sveriges utsläpp av mikroplast i haven.

Tidigare har en undersökning från IVL Svenska miljöinstitutet visat att upp emot 70 miljoner partiklar av mikroplast släpps ut per timme släpps från ett stort svenskt reningsverk. Hur farligt det är med mikroskräp i haven vet man ännu inte riktigt, men man misstänker att de kan ha stor påverkan på de marina ekosystemen.

- Vi har hittat mikroplaster i marina djur, men vi vet inte hur stora mängder de får i sig och vilka effekter det har. Harmlöst är det inte, men vi vet inte storleken på problemet, säger Kerstin Magnusson, forskare på IVL, till Ny Teknik.

Utsläpp av mikroplaster enligt den norska studien:

  • Bildäck och vägmarkeringar, 5 000 ton
  • Plastbaserad färg använd för målning av båtar eller byggnader, 1000 ton
  • Syntetiska textilfibrer från tvätt, som värst över 1000 ton
  • Avfallshantering som involverar plast, över 500 ton
  • Plastproduktion, över 400 ton

Läs mer här (www.miljodirektoratet.no)