I det nya regleringsbrevet för 2019 försvann medel för viltverksamhet från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), men nu meddelar SVA att övervakningen kommer återupptas.

Sedan flera decennier har SVA fått öronmärkta medel för viltsjukdomsövervakning. I årets regleringsbrev från övergångsregeringen fanns inte uppdraget med, vilket gjorde att merparten av viltsjukdomsövervakning avbröts. Nu återupptas dock övervakningen till fullo så att vi återigen övervakar sjukdomar som fågelinfluensa, avmagringssjuka, afrikansk svinpest, duvpest och kaningulsot.

”Efter en nära och konstruktiv dialog med näringsdepartementet är SVA:s generaldirektör Jens Mattsson nu trygg med att viltverksamheten vid myndigheten kan återgå till det normala”, skrivs SVA i ett pressmeddelande.

Läs "70-årig övervakning av djursjukdomar avbryts"

Därmed kan till exempel döda, vilda djur där sjukdom misstänks åter skickas in till SVA för analys, vilket är särskilt viktigt då Sverige hotas få in svinpest i landet.

– Jag är tacksam över att SVA åter kan övervaka viktiga sjukdomar samt att tidigt kunna fånga upp eventuella nya smittor av stor betydelse för beredskapen i landet. Här spelar jägare och andra engagerade människor som rapporterar in iakttagelser till oss en stor roll, kommenterar Jens Mattsson till Jakt och Jägare.