Genom fotosyntesen absorberar växterna koldioxid ur atmosfären. Forskarna har nu undersökt hur mycket de absorberar för att bättre förstå naturens egen kolsänka.

"Landväxter absorberar för närvarande mer koldioxid än vad som släpps ut i atmosfären genom eld, nedbrytning, växtandning och mänskliga utsläpp", säger forskaren Lucas Cernusak.

Forskarna vet att processen just nu saktar in ökningen av koldioxid i atmosfären.

"Vi kan säga att växterna jobbar hårt - resultatet är det högsta av den förväntade intervallet", säger Lucas Cernusak.

"Vi vet däremot inte hur stark effekten är och hur länge vi kan räkna med den", fortsätter han.

Läs mer i Science Daily.