För att kunna skala upp elbilanvändningen behöver dagens batterier ersättas med både säkrare och billigare batterier. Nu har Uppsalaforskare tagit fram ett material inom en klass av polymerer som inte provats tidigare.

Litiumbaserade batterier har högst energiinnehåll av alla återuppladdningsbara batterier, och är därför en lovande energikälla för elektriska fordon. Den flytande elektrolyten i litiumbatteriet driver däremot upp kostnaden och är dessutom kemiskt instabil, vilket innebär en säkerhetsrisk. Uppsalaforskare har nu kommit ett steg på vägen mot bättre teknik, med nya material som kan driva ner kostnaden. - De här materialen är dessutom mycket lättare att arbeta med rent kemiskt och kan därför öppna upp ett helt nytt fält av materialutveckling för bättre, mer hållbara och säkrare batterier. Våra prototypbatterier kan laddas upp och ned stabilt under lång tid vid rumstemperatur, vilket är unikt för de här fasta elektrolyterna, säger Daniel Brandell, en av forskarna bakom studien. Det återstår däremot en del utvecklingsarbete innan tekniken kan implementeras i kommersiella batterier . Bland annat behöver forskarna säkerställa att materialen är mekaniskt stabila över längre tid. Studien publiceras i senaste numret av Journal of Power Sources.

Läs mer här (www.sciencedirect.com)