Utsläppen ökade med 0,2 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Det visar ny preliminär statistik från Naturvårdsverket.

Utsläppsminskningarna har stagnerat de senare åren. Utsläppen minskade med mindre än en procent under 2015–2017, för att öka något 2018. Naturvårdsverket skriver att dagens beslutade styrmedel är otillräckliga för att Sverige ska nå klimatmålen om nettonollutsläpp år 2045.

Under första kvartalet 2019 ökade utsläppen från industrin och transportsektorn samtidigt som det skedde en viss minskning inom el- och fjärrvärmesektorn.

– Förutsättningarna för att nå klimatmålen finns, men det kräver styrning i alla sektorer, och stora delar av samhället behöver ställas om. Vi ser med spänning fram emot regeringens klimathandlingsplan som kommer att presenteras under hösten, säger Anna-Karin Nyström, chef på Klimatmålsenheten på Naturvårdsverket.