Det globala klimatet påverkas av hur ett begränsat antal internationella investerare agerar. Det visar en ny studie av forskare från Stockholm Resilience Centre.

Banker och pensionsfonder kan påverka klimatet såväl positivt som negativt. Genom investeringar kan finanssektorn styra mot ökade utsläpp, eller mot förnybar energi, låga koldioxidutsläpp och hållbar användning av skog.

Skogar som Amazonas och de stora barrskogsområdena i Ryssland och Kanada är extra viktiga för klimatet genom sin kollagring, och de kan bidra till stora koldioxidutsläpp om de försvinner.

– Vi fokuserar på dessa skogsområden eftersom de är mycket känsliga för mänsklig påverkan och finanssektorn spelar därför en avgörande roll där, säger Victor Galaz, vid Stockholms resilienscentrum och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Global Environmenal Change.

Studien visar att ett fåtal stora aktieägare äger en betydande del av de största bolagen som är verksamma i områdena. Det handlar främst om sojaodling och boskapsuppfödning i Amazonas samt om skog och pappersmassa i Ryssland och Kanada.

– Tillsammans kan dessa investerare utöva ett starkare inflytande på bolagen i sina aktieportföljer. De kan till exempel verka för ett mer hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis återställa förstörda skogar och plantera skog, säger Beatrice Crona, medförfattare vid Stockholms resilienscentrum.

Klicka här för att läsa forskarnas egen sammanställning och se infografik