I ett test av Råd&Rön innehöll 14 av 15 pesto-sorter oönskade kemikalier.

Konsumenttidningen Råd & Rön har testat olika pestosorter. Alla utom en innehöll oönskade kemikalier, och fem av de 15 testade sorterna hade halter över gränsvärdena. Kemikalierna som testades var DiNP, ATBC, och ftalaterna DEHP och DEHA.

Det går inte att veta hur kemikalierna har hamnat i peston, men teorier är att ämnet kan komma från locket eller från slangar som används i produktionen.

I de flesta fallen är halterna av ftalater låga eller måttliga i de testade produkterna. Det lär inte heller vara farligt att äta peston med halter över gränsvärdena, men då mjukgörare också finns i andra livsmedel kan den totala exponeringen bli stor.

Läs Råd&Röns test här