En ny studie visar att hemort, kön, vikt och blodfett påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen.

I en avhandling har Jordan Stubleski vid Örebro universitet utvecklat metoder för att snabbare kunna mäta föroreningar i liten mängd blod. Genom att analysera över 2000 prover har hon kommit fram till att hemort, kön, vikt och blodfetter påverkar hur mycket miljögifter du har i kroppen. – Mitt syfte var att kartlägga nivån på föroreningarna i människokroppen över tid. Ett nästa steg i forskningen är att se om det finns kopplingar till sjukdomar, säger Jordan Stubleski i ett pressmeddelande. Studien visade kroppen tog upp höga nivåer av fluorerade ämnen om det fanns i dricksvattnet. I de undersökta fallen tros orsaken till det förorenade dricksvattnet vara ett närliggande militärt flygfält där fluorerade brandskum kan ha använts. Även kön, vikt och blodfetter påverkade kroppens giftnivåer. Män visar upp en snabbare minskning av dessa gifter jämfört med kvinnor, och halterna minskade hos personer som gick ner i vikt under mätperioden. Kartläggningen skulle nu kunna används som utgångspunkt för att undersöka orsakssamband med sjukdomar som diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar.