Forskarna vill lära sig mer om hur klimatförändringar påverkar arterna.

Fladdermöss är kända för att vara känsliga för klimatförändringars effekter, som värme, vattenbrist och färre insekter som fladdermössen är beroende av. Idag är åtta av de 19 fladdermusarterna i Sverige på Artdatabankens rödlista.

Genom hemsidan batmapper.org vill forskarna nu öka kunskapen genom allmänhetens rapporter om observationer av fladdermöss.

— Det är lätt att hitta fladdermöss, men det är svårt att ta reda på var de bor, så om människor kan hjälpa oss med att rapportera sina observationer skulle det verkligen bidra till vetenskapen och bevarandet av fladdermöss. Man får också en möjlighet att vara en del av ett sammanhang med alla andra som samlar in dessa data, säger Heather Wood, projektledare vid Stockholms universitet.