Regeringen annonserade idag en förstärkning av budgetposterna för skydd av skog, miljöövervakning och för insatser mot övergödning.

– Vi behöver ta hand om naturen för att den ska kunna ta hand om oss. Regeringen vill att mer värdefull natur skyddas och att fler viktiga våtmarker ska återställas. Därför vill vi göra stora satsningar för skydd och skötsel av värdefull natur, säger Per Bolund i ett pressmeddelande.

Under en pressträff idag meddelade regeringen nya miljösatsningar i kommande höstbudgeten.

Satsningarna inkluderar:

  • 240 miljoner kronor för insatser mot övergödning.
  • 65 miljoner kronor för arbetet med sanering av förorenade sediment och miljöfarliga vrak
  • 80 miljoner kronor på miljöövervakning av hav och vatten
  • 200 miljoner kronor till skydd av värdefulla skogar
  • 400 miljoner kronor för att stärka skötseln av naturreservat och nationalparker
  • 42 miljoner kronor för att stärka länsstyrelsernas arbete med miljötillsyn

Naturskyddsföreningen välkomnar satsningarna, men menar att "ett sjumilakliv återstår".

"Jämfört med den föregående statsbudgeten av Moderaterna och Kristdemokraterna innebär miljö- och klimatbudgeten ett stort lyft för miljön. Satsningarna utgör emellertid ändå bara en liten del av vad som krävs för att vända trenden med klimatutsläpp som inte minskar och ett alltjämt allvarligt läge för den biologiska mångfalden", skriver de i ett pressmeddelande.

Budgetöverenskommelsen har gjorts tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet.