Från en halv miljon par på 80-talet – till sextio tusen de senaste åren. Kungspingvinerna på Crozetöarna har minskat drastiskt.

Världens största pingvinkoloni ligger på de obebodda Crozetöarna mellan Afrika och Antarktis. Kungspingvinerna där har minskat med 88 procent sedan 80-talet. Det är inte säkert varför pingvinerna försvinner, men enligt en studie kan klimatförändringarna spela in. När området värms upp behöver ofta pingvinerna förflytta sig längre för att skaffa mat åt sina ungar, vilket forskarna tror kommer ha stor påverkan på kungspingvinerna.
Läs mer på BBC