Ny forskning visar att fler fågelarter har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet förändrats. 

Forskare försöker kartlägga hur livet på jorden har utvecklats, och i det här projektet visade det sig att fågelsläkten som levt i stabila områden under de senaste årmiljonerna delat upp sig till fler arter jämfört med släktingar i områden med mer skiftande klimatet. Det går emot den tidigare hypotesen att klimatförändringar skulle gynna bildandet av nya arter. – Förklaringen kan vara att ett stabilt klimat gör att skilda populationer kan leva kvar så att de hinner bilda nya arter utan att dö ut eller blandas med andra arter innan artbildningen är klar, säger Roland Jansson, docent vid Umeå universitet som har lett forskningsprojektet till forskning.se.
Resultatet oroar kring hur den framtida biologiska mångfalden kommer påverkas av klimatförändringarna, samtidigt som naturen idag har svårare att anpassa sig till klimatförändringar än tidigare då de flesta ekosystem idag domineras av människan.