Sommaren är här och vi är många som frossar i jordgubbar. Men de söta bären lyfts ena dagen som superfrukter och nästa som fulla av gifter. Vad stämmer egentligen?

Larm om gifter i jordgubbar kommer så gott som varje sommar. Organisationen The Environmental Group lanserar varje år en lista med vilka livsmedel som innehåller mest bekämpningsmedelsrester (se faktaruta). I senaste granskningen, likt många andra år, toppade jordgubbar listan som baseras på mätningar av amerikanska jordbruksdepartementet.

Jordgubbar överstiger ofta lagliga nivåer

En mätning av EU-organet EFSA visade att jordgubbar toppar listan även i Europa. Av alla varor som mättes var det främst jordgubbar som översteg lagliga nivåer av bekämpningsmedelsrester*, men trots det ser EFSA ingen större hälsorisk att äta de röda bären.

För kortvarig exponering är risken låg att de europeiska medborgarna utsätts för skadliga halter via kosten. Att den lagliga gränsen överskrids betyder inte nödvändigtvis att säkerhetsgränsen överskrids, sa EFSA i ett uttalande.

2015 gjordes också ett test i Sverige då Livsmedelsverket tog stickprov av konventionellt odlade jordgubbar (se faktaruta). Giftrester hittades i 95 procent av fallen, och alla svenskodlade jordgubbar, utom ett prov, hade giftrester. I proverna från andra länder var halterna oftast högre än för de svenska jordgubbarna, och den högst uppmätta halten låg väldigt nära gränsvärdet. I ett test av belgiska jordgubbar hittades 12 olika gifter i samma prov.

Ekologiskt bättre för miljön

Livsmedelsverket lyfter att ekologiskt är bättre för miljön, något som bekräftas i en studie av jordgubbsodlingar i Skåne. Där visade det sig att pollineringen av jordgubbsblommorna mer än dubblerades i ekologisk odling jämfört med konventionell.

– Resultatet visar att pollinationstjänsten gynnas av ekologiska odlingsmetoder, vilket är en viktig faktor vid utvecklingen av ett hållbart jordbruk, sa Georg Andersson, doktorand i miljövetenskap, Lunds universitet, till SVT Vetenskap då.

De vanligast förekommande ämnena är bekämpningsmedel mot svampangrepp, ett stort problem inom jordgubbsodlingen. Det går att få ner användningen av bekämpningsmedel även utan att gå över till ekologisk odling. Några exempel på förebyggande metoder är att ha friskt plantmaterial, en bra växtföljd och att välja resistenta sorter.

Ingen fara för hälsan

Det spelar enligt Livsmedelsverket däremot mindre roll för din hälsa om du väljer ekologiska eller konventionella jordgubbar. 2014 utbröt ett larm om att jordgubbar var hälsofarliga, men Livsmedelsverket delar EFSA:s bedömning om att riskerna med att äta jordgubbar är låga.

– Allt detta är väldigt ovetenskapligt. Det finns väldigt lite gifter i de svenska jordgubbarna. Man kan äta nästan hur mycket som helst utan någon hälsorisk. Enligt våra bedömningar kan ett litet barn äta fyra kilo varje dag året om utan att komma upp i farliga giftnivåer, sa Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, till Aftonbladet då.

– Det är inte farligt att äta jordgubbar, det är tvärtom väldigt nyttigt, fastslog hon.


*Av proverna hade 2,5 procent av jordgubbarna mer bekämpningsmedelsrester än vad lagen tillåter.

Mätning i USA

 I en mätning av amerikanska jordbruksdepartementet hade mer än 98 procent av proven på jordgubbar, spenat, persikor, nektariner, körsbär och äpplen rester av bekämpningsmedel. I ett enskilt jordgubbsprov hittades 20 olika bekämpningsmedel. Minst rester hittades i avokado och sockermajs.

Livsmedelsverkets granskning

2015 tog Livsmedelsverket 59 stickprov av konventionellt odlade jordgubbar. 95 procent av proven innehöll mätbara rester av bekämpningsmedel. Inget av proverna innehöll resthalter som överskred de svenska gränsvärdena.

Hälften av proven kom från svenska jordgubbar och förutom ett utomeuropeiskt prov kom resten från andra EU-länder. I de svenska jordgubbarna fanns bekämpningsmedel i 29 av 30 prov, men halterna var generellt låga i förhållande till gränsvärdena. Totalt hittades 12 olika bekämpningsmedel som har använts i den svenska odlingen och som mest hittades sju olika ämnen i samma prov. De fyra vanligast förekommande ämnena var alla svampmedel.

I annat EU-land än Sverige påträffades resthalter i 26 av 28 prov, oftast i högre halt än de svenska. Högsta halten uppgick till 90 procent av gränsvärdet. Totalt hittades 29 olika bekämpningsmedel som har använts inom jordgubbsodlingen i EU och som mest påträffades 12 olika ämnen i samma prov från Belgien.