Trots nytt EU-direktiv är europeiska börsbolag dåliga på att redovisa hur klimatförändringen påverkar deras affärsmodeller. Det visar en europeisk studie som har analyserat ett urval av europeiska års- och hållbarhetsredovisningar.

Enligt ett nytt EU-direktiv som trädde i kraft förra året måste många företag hållbarhetsredovisa. De europeiska organisationerna CDP, Climate Disclosure Project, och CDSB, Climate Disclosure Standard Boards, har följt upp hur de stora börsbolagen i Europa uppfyllt de nya kraven. Studien visade att endast ett av fyra bolag lyckas beskriva hur deras affärsmodeller möter kraven från EU-direktiven, och att ännu färre bolag på ett tydligt sätt visar om och hur klimat- och miljöfrågorna ingår i deras granskningsprocesser. Fyra av fem bolag redovisar att de identifierar en tydlig miljö- och klimatrisk, men samtidigt saknar lika många en strategi för att möta klimatriskerna. Bara 41 procent redovisar tydliga mål kring hur man ska minska utsläppen. Läs rapporten här