Stor rovfisk som gädda och abborre är viktig för ekosystemens funktion. Nu har forskare kommit fram till att man kan motverka övergödning genom att stärka bestånden av rovfisk.

Forskare har undersökt näringskedjor i över 30 vikar längs kusten mellan Östergötland och Uppsala. Studien var en del av PlantFish, ett treårigt forskningsprojekt om bottenvegetation och stora rovfiskar i Östersjöns kustområden.

- Baserat på experimentella undersökningar i liten skala har vi misstänkt att rovfisk kan motverka de negativa effekterna av övergödningen i Östersjöns kustområden. I den här studien har vi lyckats visa att så är fallet, och att det här är en stark effekt. Ju mer rovfisk, desto mindre fintrådiga alger, vilket ger friskare vegetation och bättre vattenkvalitet, säger Dr. Serena Donadi, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid SLU, i ett pressmeddelande.

I studien kunde man visa att abborre och gädda begränsar mängden storspigg, en liten fisk som äter små djur som livnär sig på alger. Algerna konkurrerar med den storvuxna vegetationen, Östersjöns undervattensskogar, som är hem för många olika arter.

- Det är som ett spel där spelare befinner sig på olika våningar i samma byggnad. Spelarna på den översta våningen, rovfisken, kommer att påverka de spelare som befinner sig på bottenvåningen, den storvuxna vegetationen, säger Dr. Serena Donadi.