Tio familjer har stämt EU då de menar att 2030 års klimatmål inte skyddar medborgarnas mänskliga rättigheter tillräckligt. Stämningsansökan har nu avslagits i EU-domstolen.

Bland familjerna i stämningsansökan finns svenska samer, som nu har överklagat domstolsbeslutet.

- Sedan vi lanserade fallet har konsekvenserna av klimatförändringarna blivit än värre. För samiska ungdomar handlar klimatförändringar inte längre bara om politik. Det påverkar våra dagliga liv: vildbränder slår mot de samiska betesmarkerna, renar dör av bristen på mat och en av min generations största hälsoproblem har blivit emotionell stress orsakad av osäkerheten kring klimatförändringarna, säger Sanna Vannar, representant för den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, i ett pressmeddelande.

EU-domstolen har erkänt att familjerna som initierat fallet påverkas av klimatförändringar, men avslog talerätt i fallet då de inte är ensamma om att drabbas och därför inte lever upp till ”direkt och individuellt berörd”- rekvisitet.